Probe

FALSE

TSEK/EKS: Marcoses, nakidnap daw noong 1986?

May isang impormasyon tungkol sa mga Marcos na kumakalat pa rin hanggang ngayon.

Ano kaya ito, at totoo naman ba?

I-fact #tsek natin!
Source: TSEK/EKS: Marcoses, nakidnap daw noong 1986?