Probe

OTHER

TSEK/EKS: Marami pang dapat malaman tungkol sa Monkeypox

TSEK/EKS: Marami pang dapat malaman tungkol sa Monkeypox.

Pero hindi lang ang sakit ang kumakalat: pati na maling impormasyon tungkol dito.

Source: TSEK/EKS: Marami pang dapat malaman tungkol sa Monkeypox