Probe

FALSE

Tsek/Eks: May dalawang produkto na ina-advertise sa Facebook ngayon- isang pampapayat, at isang nakakagamot ng diabetes

Tsek/Eks: Caption: May dalawang produkto na ina-advertise sa Facebook ngayon- isang pampapayat, at isang nakakagamot ng diabetes.

Totoo kaya? Kailangang i fact-check 'yan!

Source: Tsek/Eks: May dalawang produkto na ina-advertise sa Facebook ngayon- isang pampapayat, at isang nakakagamot ng diabetes