ABS-CBN

FALSE

Peke ang mga Facebook account na "PHILIPPINE EMBASSY IN KUWAIT" at "PHILIPPINE EMBASSY IN OMAN"

Impostor ang Facebook account na may pangalang "PHILIPPINE EMBASSY IN KUWAIT" na nagpapakalat ng hindi opisyal o maling impormasyon mula diumano sa embahada. 

Source: Peke ang mga Facebook account na "PHILIPPINE EMBASSY IN KUWAIT" at "PHILIPPINE EMBASSY IN OMAN"