ABS-CBN

FALSE

Pekeng ang mga website gumagamit ng Google Ads para magpanggap na lehitimong Landbank iAccess website

Peke ang mga website na gumagamit ng online advertisement platform para magpanggap na lehitimong iAccess website ng Landbank of the Philippines. 

Source: Pekeng ang mga website gumagamit ng Google Ads para magpanggap na lehitimong Landbank iAccess website